Standard Svensk standard · SS-ISO 12856-2:2020

Järnvägar - Spår - Plastsliprar för spår och växlar - Del 2: Produkttestning (ISO 12856-2:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies various test methods to ensure the performance of polymeric composite and reinforced polymeric composite sleepers, bearers and transoms for use in tracks. It is applicable to the sleepers, bearers and transoms to be installed in tracks with or without a ballast.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080) Övrigt (83.140.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications — Polymeric composite sleepers, bearers and transoms — Part 2: Product testing (ISO 12856-2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80026477

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-03

Antal sidor: 52