Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17315:2019

Järnvägar - Bromssystem - Beräkningar för uppskattning av stoppavstånd för specifika fastbromsningsskydds test

Status: Gällande

Omfattning
This document gives guidelines for the calculation of vehicle stopping distances when testing a WSP system using the methods specified in EN 15595, the standard for Wheel Slide Protection, under the conditions defined in that standard. This document is only applicable to the calculation of stopping distances for the evaluation of the results of WSP tests carried out in accordance with EN 15595. This document does not apply to calculations used to determine the stopping performance of a WSP equipped train under operational conditions as it is only applicable for specific WSP test conditions.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Calculations for the estimation of stopping distance for specific Wheel Slide Protection testing

Artikelnummer: STD-80010478

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-14

Antal sidor: 28