Standard Svensk standard · SS-EN 13775-6:2004

Järnvägar - Mätning av nya och modifierade godsvagnar - Del 6: Vagnsenhet och ledvagn

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13775-6:2004

Järnvägar - Mätning av nya och modifierade godsvagnar - Del 6: Vagnsenhet och ledvagn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies principles and requirements for measuring multiple and articulated freight wagons. This ensures that the measuring processes are applied in accordance with uniform criteria. It applies to new and modified multiple and articulated freight wagons.
Provisions going beyond the scope of these requirements are generally agreed between the contracting parties involved.
The measuring processes relate to multiple and articulated freight wagons with or without add-ons in their entirety or just part of them if the geometrical structure does not permit anything else. Where appropriate, other measuring processes not specified here are necessary and are specified in each individual case.

Ämnesområden

Vagnar (45.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13775-6:2004

Järnvägar - Mätning av nya och modifierade godsvagnar - Del 6: Vagnsenhet och ledvagn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 6: Multiple and articulated freight wagons

Artikelnummer: STD-36674

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-07-02

Antal sidor: 15