Standard Svensk standard · SS-EN 13146-5:2012/AC:2017

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 5: Bestämning av elektriskt motstånd

Status: Gällande

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 5: Determination of electrical resistance

Artikelnummer: STD-8026812

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-09

Antal sidor: 20

Korrigerar: SS-EN 13146-5:2012