Standard Svensk standard · SS-EN 13146-6:2012

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 6: Effekter av svåra miljöförhållanden

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a laboratory test procedure for finding the effect of exposure to severe environmental conditions on the fastening system. This test procedure applies to a complete fastening assembly including embedded rail with mechanical fastenings. It is not applicable to embedded rail systems relying on adhesive components to secure the rail.

Ämnesområden

Miljöprovning Järnvägar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions

Artikelnummer: STD-85972

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13146-6