Standard Svensk standard · SS-EN 13146-6:2012

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 6: Effekter av svåra miljöförhållanden

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a laboratory test procedure for finding the effect of exposure to severe environmental conditions on the fastening system. This test procedure applies to a complete fastening assembly including embedded rail with mechanical fastenings. It is not applicable to embedded rail systems relying on adhesive components to secure the rail.

Ämnesområden

Miljöprovning (19.040) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions

Artikelnummer: STD-85972

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13146-6