Standard Svensk standard · SS-EN 13146-6

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 6: Effekter av svåra miljöförhållanden

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13146-6:2012

Omfattning
This European Standard specifies a laboratory test procedure for finding the effect of exposure to severe environmental conditions on the fastening system. This test procedure applies to a complete fastening assembly.

Ämnesområden

Miljöprovning (19.040) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions

Artikelnummer: STD-32528

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-07

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS-EN 13146-6:2012