Standard Svensk standard · SS-EN 13232-1:2023

Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 1: Definitioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13232-1:2023

Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 1: Definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides an accepted "terminology" for switch and crossing work. With the assistance of diagrams, the various components are given definitions, and these specific names are regarded as obligatory.
The definitions cover the constituent parts and design geometry of switch and crossing work, and include the movement of switches. Additional terminology of a more specific nature will be defined in the relevant part of the series.
The present definitions set out the terms most generally used for the geometrical form and the construction of switches and crossings, omitting those of too special a nature.

Ämnesområden

Väg- och vattenbyggnadsteknik (01.040.93) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13232-1:2023

Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 1: Definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Switches and crossings for Vignole rails - Part 1: Definitions

Artikelnummer: STD-80047082

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-11-13

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13232-1