Standard Svensk standard · SS-EN 15380-4:2013

Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 4: Funktionsgrupper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is concerned with the functions associated with general railway vehicles or their assemblies. It covers functionality associated with systems and equipment such as wheelsets and bogies, doors, brakes and traction.
This standard may also be applied to railway vehicles with very specific functions like track machines and snow ploughs. However, while the functions that are common with general railway vehicles are included, the functions which are specific to their work processes are not included in this standard. They will be added for these individual projects.

Ämnesområden

Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 4: Function groups

Artikelnummer: STD-88707

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-14

Antal sidor: 112