Standard Svensk standard · SS-EN 14033-2:2017

Järnvägar - Spår - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 2: Tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14033-2:2017

Järnvägar - Spår - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 2: Tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 General
This European Standard defines the specific technical railway requirements for travelling and working with machines and other vehicles used for construction, maintenance and inspection of track, structures, track formation and fixed electric traction equipment as specified in EN 14033-1.
This European Standard applies to all railbound machines and other vehicles- referred to as machines - working exclusively on the railway (utilizing adhesion between the rail and rail wheels) and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment.
This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other similar machines are dealt with in other European Standards, see Annex M.
This European Standard is applicable to 1 435 mm nominal track gauge. Some requirements may be applicable for working on infrastructures with nominal narrow track gauge or nominal broad track gauge lines, tramways, railways utilizing other than adhesion between the rail and rail wheels and underground infrastructures.
This European Standard covers the safety requirements for the railway specific problems for travelling and working on different infrastructures. The application of these requirements is the object of a verification procedure, which does not form part of this European Standard, but an Annex I is included for information. In all cases an authorization to work is needed to access the infrastructure.
This European Standard is also applicable for machines that in working position are partly supported on the ballast or the formation.
This European Standard does not apply to:
- the requirements with regard to the quality of work, including the related measuring methods, and the performance of the machine; )
- the specific requirements established by each railway infrastructure manager for the use of machines which will be the subject of negotiation between t ...

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Utrustning för järnvägs- och bergbanekonstruktion och underhåll (45.120) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14033-2:2017

Järnvägar - Spår - Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll - Del 2: Tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 2: Technical requirements for travelling and working

Artikelnummer: STD-8027039

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-06-21

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN 14033-2:2017

Ersätter: SS-EN 14033-2:2008+A1:2011