Standard Svensk standard · SS-EN 16584-3:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 3: Optiska egenskaper och friktion

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16584-3:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 3: Optiska egenskaper och friktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard describes the specific ‘Design for PRM Use’ requirements applying to both infrastructure and rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to this standard:
- The definitions and requirements describe specific aspects of ‘Design for PRM Use’ required by persons with disabilities and persons with reduced mobility as defined in the PRM TSI.
- This standard defines elements which are universally valid for obstacle free travelling including lighting, contrast, tactile feedback, transmission of visual and acoustic information. The definitions and requirements of this standard are to be used for infrastructure and rolling stock applications.
- This standard only refers to aspects of accessibility for PRM passengers it does not define non PRM related requirements and definitions.
- This standard assumes that the infrastructure or rolling stock is in its defined operating condition.
- Where minimum or maximum dimensions are quoted these are absolute NOT nominal requirements.
The ‘General Requirements’ standard is written in three parts:
- Part 1 contains:
- contrast.
- Part 2 contains:
- spoken information;
- written information;
- tactile information;
- pictograms.
- This document is Part 3 and contains:
- lighting;
- low reflecting properties;
- transparent obstacles;
- slip resistance.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Dragfordon (45.060.10) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16584-3:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Allmänna krav - Del 3: Optiska egenskaper och friktion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design for PRM use - General requirements - Part 3: Optical and friction characteristics

Artikelnummer: STD-8024456

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-01-17

Antal sidor: 32