Standard Svensk standard · SS-EN 13146-4:2020

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 4: Effekter av upprepad belastning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a laboratory test procedure for applying repeated displacement cycles representative of the displacements caused by traffic on railway track. It is used for assessing the long term performance of fastening systems. The procedure is applicable to surface mounted rail on sleepers, bearers and slab track, and embedded rail. This test procedure applies to a complete fastening assembly.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 4: Effect of repeated loading

Artikelnummer: STD-80021670

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-04-27

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13146-4:2012+A1:2014