Standard Svensk standard · SS-EN 14750-2:2006

Järnvägar - Luftkonditionering för rullande materiel för lokaltrafik - Del 2: Typprovning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to suburban and/or regional vehicles and also metro and tramway vehicles equipped with cooling and/or heating/ventilation systems. This European Standard excludes main line vehicles and driving cabs which are considered in separate European Standards.
This European Standard specifies the comfort parameter measurement methods for compartment or saloon (single level or double-decker).
The comfort parameters and their tolerances cited in this European Standard are defined in EN 14750-1.

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45525

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-09

Antal sidor: 27