Standard Svensk standard · SS-EN 13452-2

Järnvägar - Bromssystem för kollektivtrafik - Del 2: Provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13452-2

Järnvägar - Bromssystem för kollektivtrafik - Del 2: Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test requirements for the braking of vehicles for urban transport systems, running on steel or rubber tyred wheels and guided by steel rails or other equivalent means. This European Standard applies to vehicles operating on: - tramways; - light railways; - metros on steel wheels; - metros on rubber tyred wheels; - commuter/regional railways; and is applicable to: - all newly designed vehicles; - all major refurbishments, if these include either redesign or extensive modifications to the brake system; . any new builds of existing designs of vehicles. This European Standard does not apply to special transport systems, e.g. suspended monorail, rack and pinion lines, special duty vehicles, etc. Transport Authorities shall ensure that specifications include this European Standard as part of the brake system requirements. Suppliers shall identify, at the time of tendering, any non-compliances against this European Standard.

Ämnesområden

Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13452-2

Järnvägar - Bromssystem för kollektivtrafik - Del 2: Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Braking - Mass transit brake systems - Part 2: Methods of test

Artikelnummer: STD-33851

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 18