Standard Svensk standard · SS-EN 15153-3:2020

Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon - Del 3: Strålkastare, positionsljus och slutsignaler för lokalbanor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the functional and technical requirements for exterior visible warning devices for urban rail vehicles as defined in the CEN-CENELEC Guide 26, i.e. metro systems, trams, light rail, and local rail systems. This European Standard also defines the requirements for testing and conformity assessment. NOTE The requirements for exterior visible warning devices for heavy rail vehicles are found in EN 15153–1. The decision was taken by simple majority with 14 positive vote(s), 0 negative vote(s) and 9 abstention(s).

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Dragfordon (45.060.10) Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: Visible warning devices for urban rail

Artikelnummer: STD-80019326

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-21

Antal sidor: 28