Standard Svensk standard · SS-EN 16116-1:2022

Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16116-1:2022

Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the minimum ergonomic and structural integrity requirements for steps and handrails used by staff to access the following heavy rail vehicles:
— passenger vehicles;
— vans;
— locomotives;
— power units of rolling stock;
— passenger-rated car carriers.
This document defines the required spaces necessary for shunter handrails and shunter’s stand and gives references for the required spaces necessary for handling of screw couplings with side buffers. For staff access, it defines footsteps, handrails and their dimensions and free spaces. To fulfil the requirements for loads which are applied by the staff, it defines dimensions and requirements for materials or design loads.
This document also defines the general requirements of steps and handrail for access to external equipment, for example windscreens, wipers or external lights.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Vagnar (45.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16116-1:2022

Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 1: Passenger vehicles, vans and locomotives

Artikelnummer: STD-80037071

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-08-01

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 16116-1:2013