Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16978:2016

Järnväg - Infrastruktur - Datainsamling över singulära defekter

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report describes the methodology used for the survey on Isolated Defects (ID) and gives the results.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Infrastructure - Survey on isolated defects

Artikelnummer: STD-8022805

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-10

Antal sidor: 64