Standard Svensk standard · SS-EN 13146-3:2012

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 3: Bestämning av dämpning av stötkraft

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies laboratory test procedures for applying an impact to a rail fastened to a concrete sleeper or bearer which simulates the impact loading caused by traffic on railway tracks and measuring the strain induced in the sleeper. They are used for comparing the attenuation of impact loads on concrete sleepers or bearers by different rail pads. A reference procedure and alternative procedure are included. This test is only applicable to ballasted track. These test procedures apply to a complete fastening assembly.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85969

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13146-3