Standard Svensk standard · SS-EN 13146-3:2012

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 3: Bestämning av dämpning av stötkraft

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13146-3:2012

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 3: Bestämning av dämpning av stötkraft
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies laboratory test procedures for applying an impact to a rail fastened to a concrete sleeper or bearer which simulates the impact loading caused by traffic on railway tracks and measuring the strain induced in the sleeper. They are used for comparing the attenuation of impact loads on concrete sleepers or bearers by different rail pads. A reference procedure and alternative procedure are included.
This test is only applicable to ballasted track.
These test procedures apply to a complete fastening assembly.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13146-3:2012

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 3: Bestämning av dämpning av stötkraft
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 3: Determination of attenuation of impact loads

Artikelnummer: STD-85969

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13146-3