Standard Svensk standard · SS-EN 13146-3

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 3: Bestämning av dämpning av stötkraft

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13146-3:2012

Omfattning
This Part of this European Standard specifies laboratory test procedures for applying an impact to a rail fastened to a concrete sleeper or bearer which simulates the impact loading caused by traffic on railway track and measuring the strain induced in the sleeper. They are used for comparing the attenuation of impact loads on concrete sleepers or bearers by different rail pads. A reference procedure and alternative procedure are included. These test procedures apply to a complete fastening assembly.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 3: Determination of attenuation of impact loads

Artikelnummer: STD-33262

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-29

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN 13146-3:2012