Standard Svensk standard · SS-EN 13146-1:2019

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 1: Bestämning av längsgående inspänning av räler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13146-1:2019

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 1: Bestämning av längsgående inspänning av räler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the laboratory test procedure to determine:
a) the maximum longitudinal force that can be applied to a rail, secured to a sleeper, bearer or element of slab track by a rail fastening assembly, without non-elastic displacement of the rail occurring, or the longitudinal stiffness at a specified longitudinal displacement of a specimen of embedded rail with an adhesive fastening system, and, for any type of fastening,
b) the shear displacement and slip data required for track-bridge interaction calculations.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13146-1:2019

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 1: Bestämning av längsgående inspänning av räler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint

Artikelnummer: STD-80009813

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-02-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13146-1:2012+A1:2014