Standard Svensk standard · SS-EN 13146-1:2012+A1:2014

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 1: Bestämning av längsgående inspänning av räler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13146-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13146-1:2012+A1:2014

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 1: Bestämning av längsgående inspänning av räler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a laboratory test procedure to determine:
a) the maximum longitudinal force that can be applied to a rail, secured to a sleeper, bearer or element of slab track by a rail fastening assembly, without non-elastic displacement of the rail occurring, or
b) the longitudinal stiffness at a specified longitudinal displacement of a specimen of embedded rail with an adhesive fastening system.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13146-1:2012+A1:2014

Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 1: Bestämning av längsgående inspänning av räler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint

Artikelnummer: STD-104354

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13146-1:2012

Ersätts av: SS-EN 13146-1:2019