Standard Svensk standard · SS-EN 13674-2:2019

Järnvägar - Spår - Räler - Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13674-2:2019

Järnvägar - Spår - Räler - Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies switch and crossing rails that carry railway wheels. These are used in conjunction with Vignole railway rails.
This document is not applicable for the check rails that do not carry railway wheels.
Nine pearlitic steel grades are specified covering a hardness range of 200 HBW to 410 HBW and include non-heat treated non-alloy steels, non-heat treated alloy steels, heat treated non-alloy steels, heat treated low alloy steels and heat treated alloy steels.
There are 33 rail profiles specified in this standard, but they may not all be available in all steel grades.
Rails specified in EN 13674-1 can also be used as switch and crossing rails and if so used they will comply with the requirements of EN 13674-1.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13674-2:2019

Järnvägar - Spår - Räler - Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above

Artikelnummer: STD-80017423

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-07

Antal sidor: 120

Ersätter: SS-EN 13674-2:2006+A1:2010