Standard Svensk standard · SS-EN 13481-8:2006

Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 8: Befästningssystem för spår med hög axelbelastning

Status: Gällande

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 8: Fastening systems for track with heavy axle loads

Artikelnummer: STD-45118

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-21

Antal sidor: 13