Standard Svensk standard · SS-EN 16910-1:2018

Järnvägar - Rullande materiel - Oförstörande provning på löpverk i samband med underhåll - Del 1: Hjulpar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16910-1:2018

Järnvägar - Rullande materiel - Oförstörande provning på löpverk i samband med underhåll - Del 1: Hjulpar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides the specific requirements for NDT of wheelsets for:
- in-service maintenance;
- off-vehicle maintenance;
- NDT personnel;
- NDT documentation (Procedure and Instruction);
- traceability of the maintenance NDT results.
It gives guidance for the introduction of new NDT techniques.
For this standard, the following NDT methods are considered:
- Ultrasonic testing (UT);
- Magnetic particle testing (MT);
- Eddy Current testing (ET).
Examples of common NDT indications are given in an informative annex.
Other methods considered in EN ISO 9712:2012 are outside the scope of this standard.
For this purpose, a catalogue of the common defects is given as guidance.
Specific NDT requirements relating to the quality of new products delivered by manufacturers are not within the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Vagnar (45.060.20) Övrigt (55.180.99) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16910-1:2018

Järnvägar - Rullande materiel - Oförstörande provning på löpverk i samband med underhåll - Del 1: Hjulpar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets

Artikelnummer: STD-80003716

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-23

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 16910-1:2018