Standard Svensk standard · SS-EN 16910-1:2018

Järnvägar - Rullande materiel - Oförstörande provning på löpverk i samband med underhåll - Del 1: Hjulpar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16910-1:2018

Järnvägar - Rullande materiel - Oförstörande provning på löpverk i samband med underhåll - Del 1: Hjulpar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger specifika krav för oförstörande provning av hjulpar för:
– underhåll i trafik
– underhåll demonterat från fordon
– OFP-personal
– OFP-dokumentation (förfarande och instruktion)
– spårbarhet för resultat av OFP vid underhåll.
Den ger vägledning för introduktion av nya OFP-metoder.
I denna standard behandlas följande OFP-metoder:
– Ultraljudprovning (UT)
– Magnetpulverprovning (MT)
– Virvelströmsprovning (ET).
Andra metoder, som behandlas i EN ISO 9712:2012, omfattas inte av denna standard.
För detta ändamål tillhandahålls en förteckning över vanliga defekter som vägledning. Exempel på vanliga OFP-indikeringar ges i en informativ bilaga.
Specifika OFP-krav i samband med kvalitet på nya produkter som levereras av tillverkare omfattas inte av denna Europastandard.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Vagnar (45.060.20) Övrigt (55.180.99) Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16910-1:2018

Järnvägar - Rullande materiel - Oförstörande provning på löpverk i samband med underhåll - Del 1: Hjulpar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets

Artikelnummer: STD-80027321

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-23

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 16910-1:2018