Standard Svensk standard · SS-EN 16910-1:2018

Järnvägar - Rullande materiel - Oförstörande provning på löpverk i samband med underhåll - Del 1: Hjulpar

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard anger specifika krav för oförstörande provning av hjulpar för: – underhåll i trafik – underhåll demonterat från fordon – OFP-personal – OFP-dokumentation (förfarande och instruktion) – spårbarhet för resultat av OFP vid underhåll. Den ger vägledning för introduktion av nya OFP-metoder. I denna standard behandlas följande OFP-metoder: – Ultraljudprovning (UT) – Magnetpulverprovning (MT) – Virvelströmsprovning (ET). Andra metoder, som behandlas i EN ISO 9712:2012, omfattas inte av denna standard. För detta ändamål tillhandahålls en förteckning över vanliga defekter som vägledning. Exempel på vanliga OFP-indikeringar ges i en informativ bilaga. Specifika OFP-krav i samband med kvalitet på nya produkter som levereras av tillverkare omfattas inte av denna Europastandard.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Vagnar (45.060.20) Övrigt (55.180.99) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets

Artikelnummer: STD-80027321

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-23

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 16910-1:2018