Standard Svensk standard · SS-EN 16729-3:2018

Järnvägar - Infrastruktur - Oförstörande provning av räler i spår - Del 3: Krav för identifiering av inre defekter och ytdefekter på räl

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard specifies the NDT methods used to detect internal and surface rail defects and the suitability of each method for the detection and evaluation of typical rail defects of rails installed in track. This part of this European Standard does not specify the assessment criteria of rail defects and the derived actions. This part of this European Standard applies only to rail profiles meeting the requirements of EN 13674-1.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 3: Requirements for identifying internal and surface rail defects

Artikelnummer: STD-80003459

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-11

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 16729-3:2018