Standard Svensk standard · SS-EN 16729-3:2018

Järnvägar - Infrastruktur - Oförstörande provning av räler i spår - Del 3: Krav för identifiering av inre defekter och ytdefekter på räl

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar de metoder för oförstörande provning som används för att detektera inre såväl som ytliga defekter på räl samt respektive metods lämplighet för detektering och bedömning av typiska räldefekter på räler installerade i spår. Denna del av denna Europastandard specificerar inte bedömningskriterier för räldefekter eller därav föranledda åtgärder. Denna del av denna Europastandard gäller endast för rälprofiler som uppfyller kraven i EN 13674-1.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 3: Requirements for identifying internal and surface rail defects

Artikelnummer: STD-80027320

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-11

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 16729-3:2018