Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-1:2020

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 1:Termer och definitioner (ISO 22074-1:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-1:2020

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 1:Termer och definitioner (ISO 22074-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the terms and definitions used in the ISO 22074 series of standards related to rail fastening systems.
NOTE In this document, there are some entries where more than one term is listed in the header (e.g. sleeper, tie, cross tie in 3.2.3). In such cases, the first term is the preferred term, generally used in the ISO 22074 series of standards. The other terms are also in common use in the railway industry and are considered to be synonymous (admitted terms).

Ämnesområden

Järnvägsteknik (01.040.45) Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-1:2020

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 1:Termer och definitioner (ISO 22074-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway infrastructure - Rail fastening systems - Part 1: Vocabulary (ISO 22074-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80023759

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-24

Antal sidor: 12