Standard Svensk standard · SS-ISO 22074-1:2020

Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 1:Termer och definitioner (ISO 22074-1:2020, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the terms and definitions used in the ISO 22074 series of standards related to rail fastening systems. NOTE In this document, there are some entries where more than one term is listed in the header (e.g. sleeper, tie, cross tie in 3.2.3). In such cases, the first term is the preferred term, generally used in the ISO 22074 series of standards. The other terms are also in common use in the railway industry and are considered to be synonymous (admitted terms).

Ämnesområden

Järnvägsteknik (01.040.45) Järnvägar (14.540) Räls och rälsdelar (45.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway infrastructure - Rail fastening systems - Part 1: Vocabulary (ISO 22074-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80023759

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-24

Antal sidor: 12