Standard Svensk standard · SS-EN 12561-5:2011

Järnvägar - Tankvagnar - Del 5: Anordningar för återföring av ångor vid fyllning eller tömning av flytande produkter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements on and characteristics of top devices of tank wagons fitted for bottom emptying only and filling through the manhole and used for liquid substances of RID. Safety functions of these devices are subject to RID requirements and not described in this document.

This European Standard specifies in particular the important dimensions and arrangements for the connections of such tank wagons.

This European Standard applies to new tank wagons built after the 1st January 2010.

NOTE To take account of the loading gauge restrictions within Great Britain this European Standard does not apply to tank wagons operating exclusively therein.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 5: Devices for vapour return while filling or emptying of liquid products

Artikelnummer: STD-80754

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12561-5