Standard Svensk standard · SS-EN 12561-5

Järnvägar - Tankvagnar - Del 5: Ovanpåliggande anordningar för bottentömning och toppfyllning av flytande produkter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12561-5:2011

Omfattning
This European Standard specifies the requirements on and characteristics of top devices of tank wagons fitted for bottom emptying only and filling through the manhole and used for liquid substances of RID. This European Standard specifies in particular the important dimensions and arrangements for the connections of such tank wagons. NOTE To take account of the loading gauge restrictions within Great Britain this European Standard does not apply to tank wagons operating exclusively therein.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 5: Top devices for bottom emptying and top filling of liquid products

Artikelnummer: STD-32927

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN 12561-5:2011