Standard Svensk standard · SS-EN 16725:2016

Järnvägar - Spår - På- och reparationssvetsning av mangankorsningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies restoration of cast austenitic manganese steel for fixed crossings and cradles for crossings with movable parts, designed to be flash butt welded or bolted to adjoining rails manufactured according to EN 15689. The standard also applies to flash welded leg ends of austenitic manganese steel crossings and the associated tri-metal zone.
The standard specifies the approval systems for consumables and procedures used in manual metal arc and flux cored metal deposit repair welding. The standard includes the quality-related tasks and responsibilities and qualifications of personnel involved in the electric arc repair welding of cast crossings.
The permitted welding processes are limited to Electric Arc (EA) in accordance with EN ISO 4063, specifically Process No 111: MMA (Manual Metal Arc) and Process No 114: FCAW (Flux Cored Arc Welding). Their applications are described.
This standard may be applied for procedures in situ, at line side or at out of track locations.
The purpose of this standard is to unify restoration of cast manganese crossings by electric arc welding across Europe. The standard provides control systems for the approval and qualification of welding processes, WPS, welding consumables, contractors and welders for the successful delivery of welds on crossings in service.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Restoration and repair of manganese crossings

Artikelnummer: STD-8023351

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-07

Antal sidor: 40