Standard Svensk standard · SS-EN 16586-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder - Del 2: Hjälpmedel för ombordstigning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16586-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder - Del 2: Hjälpmedel för ombordstigning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the specific ‘Design for PRM use’ requirements applying to rolling stock and the assessment of those requirements. The following applies to this standard:
- the definitions and requirements describe specific aspects of ‘Design for PRM use’ required by persons with disabilities and persons with reduced mobility as defined in the PRM TSI;
- this standard defines elements which are universally valid for obstacle free travelling including steps for access and egress and boarding aids. The definitions and requirements of this standard are to be used for rolling stock applications;
- this standard only refers to aspects of accessibility for PRM passengers it does not define general requirements and general definitions;
- this standard assumes that the vehicle is in the defined operating condition;
- where minimum or maximum dimensions are quoted these are absolute NOT nominal.
The ‘Accessibility of persons with reduced mobility’ standard is written in two parts:
- Part 1 contains:
- steps for access and egress.
- this document is Part 2 and contains:
- boarding aids.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01) Järnvägar (14.540) Dragfordon (45.060.10) Vagnar (45.060.20) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16586-2:2017

Järnvägar - Utformning för personer med funktionsnedsättning - Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder - Del 2: Hjälpmedel för ombordstigning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Design for PRM use - Accessibility of persons with reduced mobility to rolling stock - Part 2: Boarding aids

Artikelnummer: STD-8026065

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-24

Antal sidor: 40