Standard Svensk standard · SS-EN 12561-1:2011

Järnvägar - Tankvagnar - Del 1: Identifieringsplåtar för tankvagnar för transport av farligt gods

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard lays down the identification plates for tank wagons used for the carriage of:
- liquefied gases of class 2 of RID,
- substances of classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 and 9 of RID.

Compressed gases have not been considered in this European Standard.

This European Standard also defines the dimensions and the fixing of identification plates and various particulars to be marked on them.

The requirements of RID shall override conflicting requirements of this European Standard.

This European Standard applies to new tank wagons built after the 1st January 2010.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 1: Identification plates for tank wagons for the carriage of dangerous goods

Artikelnummer: STD-80750

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-12

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12561-1