Standard Svensk standard · SS-EN 13129:2016

Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Komfortparametrar och typprovning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes comfort parameters of air conditioning for passenger compartments or saloons of railway vehicles (single level or double-decker). These comfort parameters apply in a similar way to the areas reserved for train staff.
The European Standard also specifies conditions, performance values and the comfort parameter measurement methods for compartments or saloons.
This European Standard is applicable to main line rail vehicles. It does not apply to suburban vehicles, metros, tramways and driver's cabs.

Ämnesområden

Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests

Artikelnummer: STD-8022161

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-08-30

Antal sidor: 88

Ersätter: SS-EN 13129-2:2004 , SS-EN 13129-1