Standard Svensk standard · SS-EN 13129-2:2004

Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Del 2: Typprovning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13129:2016

Omfattning
This document is applicable to main line railway vehicles that carry passengers, but excludes suburban, metro, tramway vehicles and driving cabs. This document specifies the comfort parameter measurement methods for compartments or saloons (double-decker or not). The comfort parameters and their tolerances referred to in this document are defined in EN 13129-1.

Ämnesområden

Vagnar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Part 2: Type tests

Artikelnummer: STD-37117

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-08-27

Antal sidor: 37

Ersätts av: SS-EN 13129:2016