Standard Svensk standard · SS-EN 13129-1

Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Del 1: Parametrar för komfort

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13129:2016

Omfattning
This European Standard applies to main line rail vehicles which carry passengers with the exception of suburban vehicles, metros, tramways and driving cabs. This European Standard establishes comfort parameters for compartments or saloons (double-decker or not). These comfort parameters apply in a similar way to the areas reserved for train staff, with the exception of the catering service areas. The conditions under which the physical parameters mentioned in this European Standard are measured are defined in prEN 13129-2.

Ämnesområden

Vagnar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnvägar, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Part 1: Comfort parameters

Artikelnummer: STD-32930

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-EN 13129:2016