Standard Svensk standard · SS-EN 16704-2-1:2016

Järnvägar - Spår - Säkerhet vid arbete i spår - Del 2-1: Gemensamma lösningar och teknik - Tekniska krav för Track Warning System (TWS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines minimum functional and non-functional requirements for developing a Track Warning Systems (TWS) to warn persons during their work on or nearby the track about the approaching of trains or rail vehicles using acoustical and visual TWS-Signals. These systems may also be able to influence the approaching of trains and rail vehicles by stoppage function. This European Standard is applicable: - to systems, sub-systems and components within TWS, including those containing software; in particular; - to new TWS; - to new integrations of systems, sub-systems and components into existing TWS; - to modifications of TWS developed according to this standard. For single warning units (e.g. simple electrical horns) it is recommended to use this standard, too. This document does not deal with: - hazards during the installation of the TWS caused by trains or rail vehicles on the lines; - hazards caused by the improper use of TWS; - hazards caused by the improper behaviour of persons working on or nearby the track; - CO2-tyfone, human operated pressure signal horns, flags, detonators or machine warning systems according to UIC 644; - national safety regulations to plan and operate TWS in track.

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Räls och rälsdelar (45.080) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Safety protection on the track during work - Part 2-1: Common solutions and technologies - Technical requirements for Track Warning Systems (TWS)

Artikelnummer: STD-8023801

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-29

Antal sidor: 40