Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-1:2023

Järnvägar - Infrastruktur - Bullerskydd och relaterad utrustning mot luftburen ljudutbredning - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Normaliserat tågtrafikbullerspektrum samt sammanfattningsvärden för diffust ljudfält

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-1:2023

Järnvägar - Infrastruktur - Bullerskydd och relaterad utrustning mot luftburen ljudutbredning - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Normaliserat tågtrafikbullerspektrum samt sammanfattningsvärden för diffust ljudfält
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a normalized railway noise spectrum for the evaluation and assessment of the acoustic performance of devices designed to reduce airborne railway noise near railways.
All noise reducing devices different from noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation, e.g. devices for attenuation of ground borne vibration and on board devices are outside of the scope of this document.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-1:2023

Järnvägar - Infrastruktur - Bullerskydd och relaterad utrustning mot luftburen ljudutbredning - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Normaliserat tågtrafikbullerspektrum samt sammanfattningsvärden för diffust ljudfält
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Infrastructure - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 3-1: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for diffuse sound field applications

Artikelnummer: STD-80047091

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-11-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 16272-3-1:2012