Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-1:2012

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid diffus tillämpning i fält

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-1:2012

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid diffus tillämpning i fält
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a normalised railway noise spectrum for the evaluation and assessment of the acoustic performance of devices designed to reduce airborne railway noise near railways.
All noise reducing devices that differ from noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation, e.g. devices for attenuation of ground borne vibration and n board devices, are out of the scope of this European Standard.

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16272-3-1:2012

Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid diffus tillämpning i fält
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 3-1: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for diffuse field applications

Artikelnummer: STD-87922

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-06

Antal sidor: 20