Standard Svensk standard · SS-EN 17397-1:2020

Järnvägar - Infrastruktur - Rälfel - Del 1: Hantering av rälfel

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the defect management system the infrastructure manager uses to control the risk of severe accidents due to degradation of internal or surface defects on rails complying with EN 13674-1, EN 13674-2, EN 13674-4 and EN 15689:2009 (excluding grooved rails EN 14811 - which need alternative systems).

Ämnesområden

Järnvägar (14.540) Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Rail defects - Part 1: Rail defect management

Artikelnummer: STD-80026394

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-11-30

Antal sidor: 76