Standard Svensk standard · SS-EN 12561-8:2011

Järnvägar - Tankvagnar - Del 8: Värmeledningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies positioning of connections, connection dimensions and coupling tightening devices for connections of steam heating installations used on tank wagons.

This European Standard applies to new tank wagons built after the 1st January 2010.

Ämnesområden

Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections

Artikelnummer: STD-80757

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12561-8:2004