Standard Svensk standard · SS-EN 12561-8:2004

Järnvägar - Tankvagnar - Del 8: Värmeledningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12561-8:2011

Omfattning
This European Standard specifies positioning of connections, connection dimensions and coupling tightening devices for connections of steam heating installations used on tank wagons.

Ämnesområden

Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections

Artikelnummer: STD-35599

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-27

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 12561-8:2011