Standard Svensk standard · SS-EN 12081:2017

Järnvägar - Lagerboxar - Smörjfetter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the quality requirements of greases intended for the lubrication of axlebox rolling bearings according to prEN 12080, required for reliable operation of trains on European networks. It covers the approval procedure for a not yet approved grease, the management of modification for an approved grease and the method of quality batch control of the grease. The grease requirements are given for two speed classes.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Smörjmedel (75.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases

Artikelnummer: STD-8028454

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-09-13

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12081:2007+A1:2010