Standard Svensk standard · SS-EN 12081:2007+A1:2010

Järnvägar - Lagerboxar - Smörjfetter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12081:2017

Omfattning
This European Standard specifies the quality requirements of greases intended for the lubrication of axlebox rolling bearings according to EN 12080, required for reliable operation of trains on European networks. It covers the approval procedure, the method of quality control and quality monitoring of the grease. The grease requirements are given for two speed classes.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Smörjmedel (75.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases

Artikelnummer: STD-75906

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-15

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 12081:2007

Ersätts av: SS-EN 12081:2017