Standard Svensk standard · SS-EN 12766-1

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 1: Separation och bestämning av selekterade PCB-kongener genom gaskromatografi (GC) med ECD-detektor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12766-1

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 1: Separation och bestämning av selekterade PCB-kongener genom gaskromatografi (GC) med ECD-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080) Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12766-1

Petroleumprodukter och använda oljor - Bestämning av PCB och relaterade produkter - Del 1: Separation och bestämning av selekterade PCB-kongener genom gaskromatografi (GC) med ECD-detektor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products and used oils - Determination of PCBs and related products - Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)

Artikelnummer: STD-28275

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-30

Antal sidor: 33