Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 15029-1

Petroleumprodukter - Bestämning av flamhärdighet hos brandhärdiga vätskor - Del 1: Flambeständigheten hos en sprej - Ihålig-konmunstycke-metod (ISO 15029-1:1999)

Status: Gällande

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand Petroleumprodukter, allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Petroleum and related products - Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids - Part 1: Spray flame persistence - Hollow-cone nozzle method (ISO 15029-1:1999)

Artikelnummer: STD-28282

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-30

Antal sidor: 1