Standardutveckling · SIS/TK 413

Provning av flytande och gasformiga bränslen

Standarder behövs för att säkra, förenkla och effektivisera produktion, funktion, kontroll och handel med flytande och gasformiga bränslen. SIS/TK 413 arbetar för gemensamma och kvalitetssäkrade metoder för analys av flytande och gasformiga bränslen. Dessa analysmetoder är nödvändiga för att säkerställa att bränslespecifikationerna uppfylls.

Kommittén är aktivt med och påverkar utformningen av europeiska och internationella standarder samt bevakar svenska intressen inom området provning av flytande och gasformiga bränslen. Vid behov utformas även svenska nationella standarder eller svenska förslag på internationell standardisering för de områden som inte täcks av CEN- eller ISO-arbetet.

Genom att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet har deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till. Kommittén har flera experter anmälda i det internationella arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränslen samt smörjmedel
Deltagare 9 företag och organisationer
Utgivet 256 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 413/AG 1, Aromater i dieselbränsle
SIS/TK 413/AG 2, Samordning experter CEN/WG och ISO/WG
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 193, Natural gas
ISO/TC 193/SC 1, Analysis of natural gas
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 2, Measurement of petroleum and related products
ISO/TC 28/SC 4, Classifications and specifications
ISO/TC 28/SC 7, Liquid Biofuels
ISO/TC 34/SC 11, Animal and vegetable fats and oils
CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
CEN/TC 307, Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis
CEN/TC 408, Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Råolja (75.040) Naturgas (75.060) Flytande bränslen (75.160.20) Gasformiga bränslen (75.160.30) Biobränslen (75.160.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Annette Hellman
Ordförande
Preemraff Lysekil