Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8973/A1:2020

Kondenserade petroleumgaser - Beräkningmetod för densitet och ångtryck - Tillägg 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8973/A1:2020

Kondenserade petroleumgaser - Beräkningmetod för densitet och ångtryck - Tillägg 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes a simplified method for the calculation of density and vapour pressure of liquefied petroleum gases (LPG) based on compositional data and density and vapour pressure factors for individual LPG components. A list of factors is provided in this International Standard. This method is intended for application in specifications of product quality and is not intended for application to quantity measurement in custody transfer (see ISO 6578).

Ämnesområden

Gasformiga bränslen (75.160.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8973/A1:2020

Kondenserade petroleumgaser - Beräkningmetod för densitet och ångtryck - Tillägg 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapour pressure - Amendment 1 (ISO 8973:1997/Amd 1:2020)

Artikelnummer: STD-80021143

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-15

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 8973