Standardutveckling · SIS/TK 416

Smörjmedel och hydraulvätskor

Standarder behövs för att underlätta handeln med smörjmedel och hydraulvätskor och ger möjlighet att säkerställa kvaliteten till konsumenten. SIS/TK 416 arbetar aktivt med att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder samt bevakar svenska intressen vad gäller specifikationer, klassificeringssystem och provningsmetoder för smörjmedel och hydraulvätskor.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i  standardiseringen av specifikationer, klassificering och analysmetoder för smörjmedel och hydraulvätskor. Genom att Sverige deltar aktivt med experter i både den europeiska och globala standardiseringen så har vi från svenskt håll en möjlighet att påverka standardernas utformning.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från producenter, oberoende laboratorier, användare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Ett deltagande ger också en unik tillgång till branschens nätverk, både i Sverige och internationellt. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 45 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 416/AG 02, Smörjfett
SIS/TK 416/AG 03, Hydraulvätskor
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 4, Classifications and specifications
CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränsen samt smörjmedel
Deltagare

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Smörjmedel (75.100) Hydraulvätskor (75.120)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2024
oktober
tis
8
SIS/TK 416 Möte
09:00 - 11:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Pär Jacobsson
Ordförande
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB