Standardutveckling · SIS/TK 416

Smörjmedel och hydraulvätskor

Standarder behövs för att underlätta handeln med smörjmedel och hydraulvätskor och ger möjlighet att säkerställa kvaliteten till konsumenten. SIS/TK 416 arbetar aktivt med att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder samt bevakar svenska intressen vad gäller specifikationer, klassificeringssystem och provningsmetoder för smörjmedel och hydraulvätskor.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i  standardiseringen av specifikationer, klassificering och analysmetoder för smörjmedel och hydraulvätskor. Genom att Sverige deltar aktivt med experter i både den europeiska och globala standardiseringen så har vi från svenskt håll en möjlighet att påverka standardernas utformning.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från producenter, oberoende laboratorier, användare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Ett deltagande ger också en unik tillgång till branschens nätverk, både i Sverige och internationellt. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 30 standarder
ISO 15029-3, Petroleum och relaterade produkter- Bestämning av sprayantändningsegenskaper hos svårbrännbara vätskor-Del 3: Sprayprovning - Stor skala
CEN/TR 16227, Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Recommendation for terminology and characterisation of bio-lubricants and bio-based lubricants
ISO , Petroleum products — Lubricating greases — Determination of the dropping point with an automatic apparatus
ISO , Testing of lubricants - Determination of shear viscosity of lubricating greases using a rotational viscosimeter - Part 1: Cone-and-plate measuring system
ISO , Testing of lubricants - Determination of shear viscosity of lubricating greases using a rotational viscosimeter - Part 2: Determination of flow point using an oscillatory rheometer with a parallel-plate measuring system
, Petroleum products and lubricants - Determination of tribological quantities for oils and greases - Tribological test in the translatory oscillation apparatus
ISO 15029-1, Petroleum and related products - Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids - Part 1: Spray flame persistence - Hollow-cone nozzle method
ISO/TS 11365, Petroleum and related products - Maintenance and use guide for triaryl phosphate ester turbine control fluids
EN N1773 NWIP, Liquid petroleum products — Bio-lubricants — Evaluating of the bio-accumulative potential
EN N1777, Liquid petroleum products — Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution — Test method based on CO2-production
EN N1778, Liquid petroleum products — Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution — Test method based on O2-consumption
ISO 20823, Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av flamegenskaper på vätskor i kontakt med varma ytor - Manifold-antändningsmetoden
ISO 6743-1, Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 1: Family A
ISO 6247, Petroleumprodukter - Bestämning av skumningsegenskaper hos smörjoljor
CEN/TR N1830, Liquid petroleum and related products - Test method development and Inter-laboratory study report - Biological degradation of lubricants and other liquids in fresh water
CEN/TC 19 N1927 NWIP Activation 00019510, Liquid petroleum products — Bio-lubricants — Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution — Test method based on O2-consumption
CEN/TC19 N1927 NWIP ILS report EN 17181, Bio-lubricants — Determination of aerobic biological degradation in an aqueous solution — Development and interlaboratory test report of the technique based on CO2-production
ISO 23608, Rolling bearing grease test machine - Evaluation of grease service life
ISO 15380, Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HETG, HEPG, HEES and HEPR
ISO 12921, E
ISO 12940-1, Petroleum products and related products -Determination of roll stability of lubricating grease — Part 1: Dry condition test
ISO 12940-2, Petroleum products and related products -Determination of roll stability of lubricating grease — Part 1: Dry condition test
ISO 13227, Petroleum products and lubricants — Rheological properties of lubricating greases — Determination of flow point using an oscillatory rheometer with a parallel-plate measuring system
ISO 13511, Petroleum products and lubricants — Rheological properties of lubricating greases — Determination of the consistency of metal-saponified greases by an oscillatory rheometer with a cone/plate measuring system
ISO 16675, Petroleum and related products — Determination of anti-aging for phosphate ester turbine control fluids — Closed cup method
ISO 7745, Hydraulvätskekraft(?)- Flamsäkra (FR) vätskor - Krav och riktlinjer för användning
ISO 11158, Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (hydraulic systems) — Specifications for categories HH, HL, HM, HV and HG
ISO 8068, Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (Klass L) för turbiner (Familj T) - Specifikation för smörjoljor
ISO 20120, Lubricants — Determination of the Coefficient of Friction of Synchronizer Lubricated by Manual Transmission Fluids (MTF) — High-Frequency, Linear-Oscillation (SRV) Test Machine
ISO 11007-1:2021/Amd 1, Petroleumprodukter och smörjmedel - Bestämning av rostförebyggande egenskaper hos smörjfetter - Del 1: Dynamiska våta förhållanden
Visa fler Visa färre
Utgivet 43 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 416/AG 02, Smörjfett
SIS/TK 416/AG 03, Hydraulvätskor
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 28/SC 4, Classifications and specifications
CEN/TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Fler kommittéer inom området Flytande och gasformiga bränsen samt smörjmedel
Deltagare

Ämnesområden

Petroleum och motsvarande tekniker (75) Smörjmedel (75.100) Hydraulvätskor (75.120)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2024
mars
ons
20
SIS/TK 416 Möte
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Pär Jacobsson
Ordförande
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB