Standard Svensk standard · SS 155434:2020

Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155434:2020

Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument omfattar krav på provtagning, tekniska krav, miljökrav och märkningskrav på hydraulvätskor av klass M (utan krav på köldegenskaper) och klass V (med krav på köldegenskaper).
Detta dokument gäller för den färdiga, oanvända produkten, inklusive tillsatsmedel.
Detta dokument omfattar inte svårbrännbara hydraulvätskor.

This document covers the requirements for sampling, the technical requirements, environmental requirements and designation requirements for hydraulic fluids class M (without requirements on low temperature properties) and class V (with requirements on low temperature properties).
This document applies to the final, unused product, including additives.
This document does not cover fire-resistant hydraulic fluids.

Ämnesområden

Hydraulvätskor (75.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155434:2020

Hydraulvätskor - Tekniska krav, miljöegenskaper och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Hydraulic fluids - Technical requirements, environmental properties and test methods

Artikelnummer: STD-80019151

Utgåva: 6

Fastställd: 2020-01-09

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 155434:2015 , SS 155434:2015/Tillägg:2018