Standard Svensk standard · SS 155181:2022

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av hydrolysegenskaper för oljor och vätskor - Provningsmetod för hydrolytisk stabilitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155181:2022

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av hydrolysegenskaper för oljor och vätskor - Provningsmetod för hydrolytisk stabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument beskrivs en metod för bestämning av hydrolytisk stabilitet hos oljor och vätskor under accelererade förhållanden under inverkan av vatten vid förhöjd temperatur. Provningen baseras på registrering av skillnaden i syratal efter 120 h och efter 192 h.
This document describes a method for the determination of the hydrolytic stability of oils and fluids under accelerated conditions under the influence of water at elevated temperature. Testing is based on recording the difference in acid number after 120 h and after 192 h.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100) Hydraulvätskor (75.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155181:2022

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av hydrolysegenskaper för oljor och vätskor - Provningsmetod för hydrolytisk stabilitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Petroleum and related products - Determination of the hydrolysis characteristics of oils and fluids - Hydrolytic stability test method

Artikelnummer: STD-80034919

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-04-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 155181:2012